Dokumenty rozliczeniowe
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Dokumenty Rozliczeniowe umożliwia przekazanie wszystkim współpracownikom informacji o należnej prowizji za sprzedaż w danym okresie rozliczeniowym oraz załączenie faktury zgodnej z wyliczoną kwotą.

WAŻNE!

W celu włączenia przesyłania dokumentów rozliczeniowych (faktur) poprzez Insly, należy skontaktować się z Działem Wsparcia poprzez czat lub kierując zapytanie na adres e-mail: pomoc@insly.com.

Aby pobrać pliki faktur należy przejść do zakładki "Płatności" --> "Dokumenty rozliczeniowe":

Następnie pojawi się lista dotychczas przesłanych faktur. Po kliknięciu w zielony napis
z nazwą pliku, dokument zostanie pobrany.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?