Wszystkie kolekcje
Nowe Insly
Komunikacja - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Komunikacja - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu przygotowania oferty komunikacyjnej w Insly, należy przejść do zakładki "Oferty"
i wybrać pozycję "Ubezpieczenie komunikacyjne", następnie klikając na ikonę "+" należy wybrać "Dodaj nową ofertę - nowy":


Można również kliknąć na ikonę „+” (tak zwany szybki wybór) znajdującą się na głównym pasku narzędzi i wybrać pozycję "Nowa oferta: komunikacja - nowy":


Po wybraniu jednej z powyższych opcji można rozpocząć tworzenie oferty.

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:

Można również wyszukać istniejącego już klienta w bazie, wpisując pierwsze litery imienia lub nazwiska:


Po wprowadzeniu Ubezpieczającego, możemy dodać APK, czyli Analizę Potrzeb Klienta:


Więcej o module APK można przeczytać tutaj.

Aby dodać kolejną osobę do oferty, wystarczy kliknąć przycisk "Dodaj nową osobę" lub wyszukać z bazy klientów:

W sekcji "Właściciele" należy określić role wskazanych osób:

W każdym momencie istnieje również możliwość usunięcia klienta z oferty poprzez przesunięcie kursora na konkretną osobę, pojawi się wtedy ikona kosza:

Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".

W następnej kolejności należy wypełnić dane pojazdu - wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Nowością w Insly jest możliwość pobrania danych pojazdu bezpośrednio z bazy Historia Pojazdu GOV, co z pewnością przyśpieszy tworzenie nowej kwotacji dla klienta.

Wystarczy wpisać numer VIN, numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji,
a następnie kliknąć przycisk "Pobierz dane pojazdu":

Pola oznaczone gwiazdką zostaną zaczytane automatycznie, pozostaje jedynie uzupełnić model i wersję pojazdu oraz inne, nieobowiązkowe dane, po czym można przejść do następnego kroku klikając przycisk "Dalej":


Po kliknięciu przycisku "Dalej" nastąpi przejście do sekcji "Zakres", gdzie należy określić datę początku ochrony ubezpieczeniowej, sposób płatności składki
oraz zakres ubezpieczenia:

Przy pomocy jednego kliknięcia można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępne Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

Istnieje również możliwość zaznaczenia konkretnych, wybranych przez siebie TU, poprzez kliknięcie przycisku wyboru po lewej stronie nazwy ubezpieczyciela:

W każdym z TU opcje dodatkowe takie jak: zgody marketingowe, warianty OC, AC, NNW czy Assistance, sposoby płatności oraz inne ryzyka, są dostępne po rozwinięciu ikony strzałki:

W ten sam sposób można również dodać do oferty wszystkie zniżki, które znajdują się
na portalach TU.

Istnieje także możliwość stworzenia własnych pakietów (np.: OC + ochrona zniżek; OC+NNW+ASS; OC+AC), które pozwalają na automatyczne zaznaczenie opcji dodatkowych w poszczególnych towarzystwach za pomocą jednego kliknięcia.
W przypadku chęci implementacji tej funkcji do własnego programu, prosimy
o kontaktowanie się ze swoim opiekunem w Insly.

Składki zostaną obliczone po kliknięciu "Oblicz składki":


Obliczone składki można również sortować, np. od najniższej do najwyższej:

I

stnieje również możliwość wydruku oferty w formacie PDF, który zawiera dane klienta, pojazdu oraz tabelę porównawczą:


Można także stworzyć tabelę porównującą dodatkowe ryzyka.

W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas towarzystwa, a następnie kliknąć w przycisk "Porównaj oferty" znajdujący się na samym dole ekranu:


Taką tabelę również można wydrukować.

Aby przejść do etapu wystawiania polisy należy kliknąć na wybrane TU:


Po kliknięciu we wskazane wyżej pole pojawi się opcja zmiany zakresu ubezpieczenia:

Po wprowadzeniu zmian pojawią się dwa przyciski:

 • Reset - usuwa ostatnie modyfikacje

 • Przelicz - ponowne obliczenie składek po modyfikacjach dla wybranego TU

T

ak jak dotychczas, polisę można wystawić przechodząc poprzez link do oferty
(w przypadku towarzystw t.j. Agro Ubezpieczenia oraz InterRisk polisę można wystawić TYLKO w portalach tych TU klikając w "Przejdź do..."), jak i bezpośrednio w Insly,
w zależności od TU:

P

rogram przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane, np.: dodatkowe informacje związane ze stanem pojazdu, zgody marketingowe:


P

o uzupełnieniu brakujących danych można wystawić polisę lub jeśli to konieczne - anulować proces wystawiania polisy:


Po zawarciu umowy, otworzy się karta polisy, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej, a w sekcji "Dokumenty" będzie widoczny gotowy dokument polisy do wydrukowania:UWAGA!

Aby dane na ofercie zostały zapisane, po wprowadzeniu informacji w każdej sekcji należy kliknąć przycisk "Zapisz" lub "Dalej".


Najczęstsze pytania:

 • Czy można wydrukować/skopiować ofertę?

  Tak, można to zrobić w sekcji "Kwotacje":

 • Jak rozliczyć polisę w przypadku Euroins oraz PZU?

  Należy to zrobić na karcie polisy, w zakładce "Dokumenty" poprzez podpięcie skanu polisy:

 • Dlaczego nie można wybrać modelu pojazdu w bazie?

  Oznacza to, iż dany pojazd nie znajduje się w bazie pojazdów:

 • Na ile dni przed datą startu można wykonać kalkulację?

  Kalkulację można wykonać maksymalnie na 60 dni przed startem ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od procedur w danym TU.


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?