Kopiowanie ofert
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość skopiowania w oferty w prosty sposób. Taką możliwość posiada każdy użytkownik systemu, natomiast widoczność wyboru struktury, do której ma zostać skopiowana oferta, jest dla użytkowników posiadających szersze uprawnienia.

Proces kopiowania oferty odbywa się przy użyciu przycisków kopiowania na samym dole oferty (funkcjonalność działa tak samo dla nowego narzędzia - "Kopiuj ofertę do nowego kalkulatora").

Widoczność wyboru kopiowania oferty w ramach struktury jest uzależniona
od posiadanych uprawnień w systemie:

  1. Administrator programu/użytkownik przypisany nad strukturą - posiada widoczność danych całej agencji (ma możliwość wyboru kanału sprzedaży, oddziału oraz departamentu):

  2. Użytkownik przypisany do kanału sprzedaży (ma możliwość wyboru oddziału
    oraz departamentu):

  3. Użytkownik przypisany do oddziału (ma możliwość wyboru departamentu):

  4. Użytkownik posiadający widoczność jedynie własnych danych (nie ma możliwości wyboru widoczności oferty):


UWAGA!

Po wyborze widoczności oferty dla innych osób (np. użytkownik znajduje się w samym kanale sprzedaży, a wybiera oddział, w którym ma być widoczna dana oferta) - oferta będzie widoczna zarówno dla użytkownika, który kopiuje ofertę, jak i użytkowników, którzy znajdują się w danej strukturze (w tym przypadku w kanale sprzedaży użytkownika oraz w wybranym oddziale).

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?