Wszystkie kolekcje
Nowe Insly
Najważniejsze informacje dotyczące kalkulatora
Najważniejsze informacje dotyczące kalkulatora
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W poniższej tabeli znajdują się informacje dotyczące:

 • jak odbywa się proces wystawiania polisy w poszczególnym TU

 • czy składka jest weryfikowana w UFG

 • czy można dodać zniżki do oferty

 • czy można obliczyć składki na pojazdy dostawcze

 • czy jest możliwość stworzenia oferty odnowieniowej

 • z jakiej bazy pojazdów korzysta dane TU

 • w jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC

 • jak anulować polisę

 • jak wystawić aneks do polisy

 • czy można stworzyć oferty dla firm/działalności gospodarczych/pojazdów
  w leasing

Plik do pobrania w dobrej rozdzielczości: Tabela informacyjna TU.pdf

Aby powiększyć grafikę, kliknij na zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie "Otwórz grafikę w nowej karcie" lub "Zapisz grafikę jako...":

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?