Wszystkie kolekcje
Klienci
Zmiana ustawień klienta
Zmiana ustawień klienta

Jak dodać nowe pole do klienta i podzielić klientów na grupy?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje wiele możliwości dostosowywania niestandardowych pól na profilu klienta. Można ustawić pola opcjonalne lub wymagane, podzielić klientów na grupy i dodać dodatkowe pola informacyjne do wszystkich już istniejących klientów.

Dzielenie klientów na grupy

W „Ustawieniach systemu”, pod sekcją „Ustawienia klienta” w zakładce „Grupy klientów” jest możliwość dodawania nowych grup.

Jeśli chcemy podzielić klientów np. na lokalizację bądź inną grupę, to tutaj możemy ją dodać.

Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć „+” jak na powyższym obrazku. Wyświetli się nowe okno w którym należy wprowadzić nazwę, po czym kliknąć „Zapisz”:

Aby przyporządkować klienta do danej grupy, należy wejść w listę klientów, kliknąć w wybranego klienta, przy danych kontaktowych nacisnąć na „Ołówek”. Następnie odszukać sekcję „Zarządzanie klientem”. W polu rozwijanym „Grupa klientów” trzeba wybrać grupę do której ma należeć klient.

Po dodaniu nowej grupy i przyporządkowaniu do niej klientów, można filtrować klientów według danej grupy:

Dodawanie dodatkowego pola przy kliencie

Jeśli zależy nam na dodaniu więcej informacji o kliencie, można zdefiniować dodatkowe pola danych - mogą to być na przykład - liczba pracowników w firmie, roczny obrót itd. 

Aby dodać nowe pole do klienta należy odszukać w „Ustawieniach systemu” sekcję „Profil klienta”, a następnie nacisnąć „+”:

Wyświetli się nowe okno. Tutaj należy wpisać nazwę pola, wybrać typ pola oraz zaznaczyć czy chcemy żeby ta informacja była wymagana oraz czy ma być możliwa do wyszukania.

To nowe pole będzie dodane do wszystkich klientów, również tych, którzy zostali dodani wcześniej. Jeśli pole zostanie ustawione jako pole wymagane, system automatycznie zwróci uwagę na wcześniej dodanego klienta, który nie ma wypełnionego tego pola, wyświetlając czerwony komunikat w „Widoku Głównym” polisy.

Jeśli pole usuniemy w „Ustawieniach klienta”, zostanie ono usunięte we wszystkich profilach klientów wraz ze wszystkimi wcześniej wprowadzonymi danymi.

Gdy zaznaczymy "To jest pole do wyników wyszukiwania", będzie można filtrować klientów po tym polu lub wygenerować raport, w którym będzie kolumna ze zdefiniowanym polem.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?