Do Insly można wprowadzać polisy, które nie były zawarte za naszym pośrednictwem, a chcemy np. pamiętać o ich wznowieniu i przypomnieć się w odpowiednim czasie Klientowi - mówimy wtedy o polisie zewnętrznej.

Aby uwzględnić taką informację, dodajemy nową polisę. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak dodać nową polisę do programu Insly zapoznaj się z artykułem poniżej:

Aby dodać polisę zewnętrzną, należy użyć widoku szczegółowego :

Po przejściu na widok szczegółowy należy wprowadzić dane klienta wyszukując istniejącego już klienta, bądź wprowadzając nowego:

Po wprowadzeniu klienta przechodzimy na Krok 2 dodawania polisy.
W tym miejscu należy wybrać jaki to rodzaj polisy. Aby dodać daną polisę jako polisa zewnętrzna, należy wybrać jej typ jako "zewnętrzna" lub "zaimportowania"

Następnie należy uzupełnić pozostałe informacje o polisie oraz przejść do Kroku 3 -Zakres
W tym kroku należy dodać produkt do tworzonej polisy. Aby widzieć wszystkie dostępne w programie produkty należy zaznaczyć opcję POKAŻ WSZYSTKIE PRODUKTY

Po wyborze produktu uzupełniamy wszystkie potrzebne informacje o produkcie oraz przechodzimy do Kroku 4.

Na tym kroku pojawi się informacja, że dla tego typu polisy nie można dodać składki.

Potwierdzamy tą informację klikając "Dalej"

Następnym krokiem jest ustawienie prowizji dla poszczególnych użytkowników :

Krok ten nie jest wymagany do uzupełnienia.

Po potwierdzeniu wszystkich wprowadzonych danych utworzona zostanie polisa zewnętrzna. Po jej utworzeniu, należy uzupełnić walutę danej polisy, tak, aby dana polisa mogła być widoczna na raportach. W tym celu należy w sekcji "Składka" przejść do jej edycji:

W tym miejscu można uzupełnić również informację o składce : 

Jeżeli nie istnieje potrzeba uzupełnienia informacji o składce, można pozostawić to pole bez zmian, klikając "Zapisz".

Tak utworzoną polisę należy zapisać przyciskiem "Wystaw polisę" :

Widoczność polis zewnętrznych

Polisy można łatwo odnaleźć na widoku głównym polis - widnieje ona ze statusem zewnętrzna :


Jeżeli typy polis nie są wyświetlane, należy kliknąć ikonę koła zębatego oraz zaznaczyć pole "Typ polisy":

Polisy zewnętrzne można także uwzględnić na raporcie "Raport zarejestrowanych polis" :

Podczas wyboru filtrów do generowania danego raportu należy zaznaczyć opcje "POKAŻ DANE Z ZEWNĘTRZNEJ BAZY"

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?