Kanały sprzedaży

Jak należy założyć i ustawić kanały sprzedaży?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co daje kanał sprzedaży?

Kanał sprzedaży definiuje uprawnienia użytkowników w Insly. Określa między innymi możliwość widoczności polis, ofert czy klientów innego użytkownika przydzielonego do tego samego kanału. Pozwala, aby konkretni Agenci widzieli między sobą bazę danych (np. klienci, polisy), natomiast nie widzieli danych wszystkich użytkowników programu.

W celu uruchomienia funkcjonalności kanałów sprzedażowych w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Działem Wsparcia Insly (pomoc@insly.com).

Po włączeniu funkcjonalności przez Dział Wsparcia, kanałami zarządzać może jedynie administrator programu.

Jeśli użytkownik przed przypisaniem do kanału sprzedaży posiadał bazę danych (klientów, polis, ofert, itp.), dane te nie będą widoczne po przydzieleniu do kanału.

Użytkownik w celu przywrócenia widoczności danych powinien skontaktować się
z Działem Wsparcia Insly (pomoc@insly.com).

Przypisanie kanału sprzedaży

Aby przydzielić użytkownika do kanału sprzedaży należy w pierwszej kolejności dodać nowy kanał poprzez przejście w "Ustawienia systemu".

Następnie należy wyszukać sekcję zarządzania kanałami sprzedaży i kliknąć w "Kanały sprzedaży".

W tym miejscu widoczne są wszystkie założone kanały. W celu dodania nowego należy kliknąć "+".

W polu dodawania trzeba wprowadzić "Nazwę", wybrać "Typ" > "Affinity" oraz kliknąć przycisk "Zapisz".

Po dodaniu kanału i przejściu na kartę użytkownika istnieje możliwość określenia dostępu. W tym celu należy przejść do sekcji "Uprawnienia" i w polu "Dostęp do danych" wybrać "można edytować i widzieć wszystko", a następnie w polu "Dostęp do danych: limit do nieskończoności'' z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni kanał sprzedaży i zapisać go.

Po przyporządkowaniu klientów, można filtrować klientów według danego kanału:

Widoczność danych dla administratora

Administrator programu ma możliwość podglądu wszystkich danych lub danych
z konkretnych kanałów sprzedaży. W tym celu na panelu głównym należy kliknąć na pole z opisem "Główny kanał sprzedaży", a następnie wybrać kanał, z którego dane mają być widoczne.

Ważne! Administrator programu nie może być przypisany do żadnego z kanałów, aby mieć możliwość podglądu wszystkich.

Najczęściej pojawiające się błędy oraz pytania:

  • Czy istnieje inna możliwość określania dostępów?

Istnieje. Jest to możliwe dzięki grupom użytkowników oraz oddziałom.

Na karcie użytkownika możliwe jest ustawienie wszystkich trzech funkcjonalności jednocześnie.

Aby dowiedzieć się jak ustawić grupy użytkowników kliknij tutaj.

  • Ile kanałów sprzedaży można dodać?

Liczba ta nie jest ograniczona.

  • Czy każdy użytkownik może mieć określony kanał?

Każdy użytkownik może mieć określony kanał sprzedaży.

  • Czy każdy użytkownik musi mieć określony kanał?

Nie każdy użytkownik musi być przypisany do kanału sprzedaży.

  • Czy istnieje możliwość usunięcia kanału sprzedaży?

Usunięcie kanału jest możliwe jedynie w momencie, kiedy na kanale nie ma żadnych danych.

  • Co się stanie jak będę chciał zmienić kanał sprzedaży?

Po zmianie kanału dotychczasowe wystawione polisy i zapisane oferty nie wyszukają się.

  • Czy jest ograniczona ilość osób na jeden kanał sprzedaży?

Nie ma ograniczonej ilości osób na jeden kanał sprzedaży.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?