Oznaczanie klientów
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie Insly istnieje możliwość dodania własnych pól na karcie klienta, które następnie uzupełniać można w dowolny sposób. Za pomocą wprowadzonych wartości będzie możliwe dowolne wyfiltrowanie klientów.

Aby zdefiniować własne pola, użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

W pierwszej kolejności należy w prawym górnym rogu programu wybrać szare koło zębate, następnie kliknąć w "Ustawienia systemu":

Po zaznaczeniu powyższej opcji, w panelu administracyjnym po lewej stronie trzeba wyszukać wiersz "Profil klienta":

Następnie będzie możliwe dodanie dowolnych pól do kartoteki klienta. Po prawej stronie widoczny będzie znak "+". Po kliknięciu system pokaże dostępne możliwości.

W pierwszej kolejności trzeba uzupełnić nazwę pola, które widoczne będzie w profilu klienta np. "Liczba dzieci". Następnie należy wybrać "Typ klienta":

Dostępnych jest 8 opcji:

 • Pole tekstowe

 • Pole obszaru tekstu

 • Lista (dropdown) - polecane przez Insly

 • Wielokrotnego wyboru (checkboxes) - polecane przez Insly

 • Pole liczbowe

 • Pole cena/wartość

 • Pole daty

 • Separator/nagłówek

Sugerowanymi typami jest rozwijania lista dropdown lub wybór poprzez zaznaczenie pola wyboru typu "checkbox". W tych dwóch przypadkach administrator systemu ma możliwość ustawienia stałych odpowiedzi, które użytkownik może wybrać.

Jeśli wybrany zostanie typ pola tekstowego lub pola obszaru tekstu, użytkownik będzie mógł wpisać ręcznie dowolną wartość, co wiąże się z możliwością popełnienia błędu (literówka) i późniejszym problemem z wyszukaniem takiego klienta po wprowadzanej wartości.

W zależności od wyboru typu pola, można zdefiniować dodatkowo:

 • minimalną i maksymalną liczbę znaków do wpisania

 • wartość domyślną jaka będzie się podstawiać automatycznie

 • wymagalność pola

 • pole wyszukiwania - zalecane zaznaczenie aby móc wyfiltrować klienta
  po wprowadzonej wartości

Po dodaniu nowego pola, będzie ono widoczne na dole po lewej stronie, na kartotece klienta. Aby je uzupełnić, należy kliknąć ołówek widniejący przy segmencie "Profil klienta":

System ukaże wówczas dostępne pola do uzupełnienia/wybrania:

Po kliknięciu "Zapisz", wprowadzone zmiany będą widoczne na karcie klienta:

Po oznaczeniu klienta, możliwe będzie wyszukanie go na liście, po wprowadzonej wcześniej wartości:

W widoku istnieje także możliwość dodania kolumny z określonym wcześniej polem profilu klienta. Aby to wykonać, należy kliknąć w szare koło zębate, a następnie wybrać,
które kolumny mają być widoczne na ekranie listy klientów.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?