Rodzaje polis

Polisy niekompletne, bez daty końca, kompleksowe, flotowe, zewnętrzne

Zaktualizowano ponad tydzień temu

POLISA NIEKOMPLETNA

Polisy niekompletne są to polisy, które posiadają braki. Mogą być to polisy jeszcze nie wystawione, ale mogą to być również już wystawione ale zawierające braki.

Na panelu głównym widnieje sekcja "Polisy niekompletne", w której widoczne są wszystkie takie polisy.

Klikając w polisę, na jej karcie widzimy podświetloną na czerwono informację o brakach.

POLISA BEZ DATY KOŃCA

Polisa bez daty końca to polisa, jak nazwa wskazuje polisa bez określonej daty jej końca.

Jest to polisa zawierana na czas nieokreślony z określoną wielkością składki, płatną dwa razy w tygodniu, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Polisę bez daty końca w Insly można dodać podczas wyboru "widoku szczegółowego" przy rejestrowaniu polisy.

W tym celu w 2 kroku należy zaznaczyć okno "Polisa bez daty końca", a następnie określić cykl rozliczeniowy oraz datę pierwszej płatności.

W momencie określenia ilości rat, składka w harmonogramie rozłoży się po równo na każdą ratę.

POLISA KOMPLEKSOWA

Jest to polisa, pod którą istnieje możliwość wprowadzenia kilku produktów.
Produkty wprowadzane do polisy kompleksowej muszą być określone jako multiprzedmioty. Aby dowiedzieć się jak dodać produkty kliknij tutaj.

Polisę kompleksową w Insly można dodać podczas wyboru "widoku szczegółowego" przy rejestrowaniu polisy.

Podczas rejestrowania polisy należy dodać jeden z produktów i w kroku 3 "określić składkę i prowizję dla tego produktu/ryzyka", a w następnym kroku składkę dla całej polisy. Po zarejestrowaniu można dodać kolejne produkty.

W tym celu należy przejść do zakładki "Zakres" na karcie polisy i dodać produkt.

W oknie dodawania jak poprzednio należy określić "Informacje o zakresie"
oraz "Określić składkę i prowizję dla tego produktu/ryzyka".

POLISA FLOTOWA

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów.

Polisę flotową w Insly można dodać podczas wyboru "widoku szczegółowego" przy rejestrowaniu polisy.

W kroku 3 dotyczącym "Zakresu" istnieje możliwość dodania kilku produktów.

Należy w tym celu wybrać produkt, określić jego dane, a następnie można "Dodać kolejny przedmiot".

Po zarejestrowaniu polisy w zakładce "Zakres" można dodać nowe lub edytować dodane produkty.

POLISA OBCA

Jest to polisa, która nie była sprzedana przez Agenta lub pracownika multiagencji ale pojawi się jako polisa do odnowienia.

Polisa zewnętrzna nie jest zawierana w raportach sprzedażowych.

Taką polisę można dodać podczas wyboru "widoku szczegółowego" przy rejestrowaniu polisy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?