Wprowadzanie polisy

Jak zarejestrować polisę w Insly?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do Insly istnieje możliwość wprowadzenia polisy, która nie była zawarta za pośrednictwem programu, a użytkownik chce mieć możliwość np. pamiętania o jej wznowieniu i przypomnieć się w odpowiednim czasie klientowi.

Aby zarejestrować nową polisę, należy otworzyć zakładkę „Polisy” i kliknąć „+”.

Do wyboru są dwa różne widoki wprowadzania polisy - widok uproszczony oraz widok szczegółowy.

Domyślnie wyświetlany jest "widok uproszczony". W tym widoku można dodać wszystkie wymagane informacje o polisie, produkcie, harmonogramie płatności
oraz kliencie.

Jeśli chcemy dodać bardziej szczegółowe informacje podczas wprowadzania polis, można przejść do "widoku szczegółowego". Aby to zrobić, należy kliknąć "włącz widok szczegółowy".

Wprowadzanie polisy - widok uproszczony

W widoku prostym dodawanie polisy odbywa się w 2 krokach.

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, polisie, produkcie, składce oraz określić ilość rat do harmonogramu płatności.

W sekcji "Klient" istnieje możliwość wprowadzenia nowego lub wybrania klienta już wcześniej utworzonego.

W kroku 2 można wybrać zakres ubezpieczenia, określić prowizję oraz dane przedmiotu. Istnieje możliwość edycji tych danych w zakładce zakres po dodaniu polisy.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk "Dodaj".

Otworzy się karta polisy, na której istnieje możliwość edycji. Aby dowiedzieć się jak edytować polisę kliknij tutaj.

Wprowadzanie polisy - widok szczegółowy

W widoku szczegółowym dodawanie polisy odbywa się w 5 krokach.

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, a następnie kliknąć dalej.

Istnieje możliwość wprowadzenia nowego lub wybrania klienta już wcześniej utworzonego.

W kroku 2 trzeba dodać informacje o polisie, a następnie kliknąć dalej.

W tej sekcji między innymi należy określić numer polisy, Towarzystwo, w którym została zawarta polisa, datę startu polisy czy typ polisy (aby dowiedzieć się jakie są rodzaje polis kliknij tutaj).

Istnieje również możliwość określenia "Kanału sprzedaży", w którym ma być widoczna polisa. Aby dowiedzieć się jak dodać kanały kliknij tutaj.

W kroku 3 należy określić zakres ubezpieczenia oraz prowizję.

Do wyboru pojawią się wszystkie dodane wcześniej produkty.

Aby dowiedzieć się jak dodać produkty kliknij tutaj.

Zależnie od wyboru konkretnego produktu pojawią się pola do uzupełnienia.

Między innymi informacje, o zakresie ubezpieczenia czy przedmiocie (które wcześniej zostały przydzielone do produktu).

Aby dowiedzieć się jak dodać przedmioty kliknij tutaj.

Po dodaniu polisy istnieje możliwość dodania kolejnych produktów lub ich edycji (możliwość dodania kolejnych produktów istnieje tylko w przypadku dodawania polisy w widoku szczegółowym).

Krok 4 to określenie składki za polisę.

Należy wpisać wysokość składki, walutę, ilość rat oraz wygenerować harmonogram płatności. Po dodaniu polisy istnieje możliwość edycji wysokości składki, ilości rat oraz wygenerowania nowego harmonogramu.

W 5 kroku należy określić prowizje.

Można je wprowadzić ręcznie lub przypisać na stałe określony % prowizji dla konkretnych Towarzystw/Produktów. Aby dowiedzieć się jak to zrobić kliknij tutaj.

Po kliknięciu "Dodaj" otworzy się karta polisy.


UWAGA!

Jeśli istnieje polisa o takim samym numerze i takich samych datach, system
nie pozwoli powielić polisy i wyświetli komunikat, że taka polisa już widnieje.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?