12.04.2021

 1. Integracja AXA z UNIQĄ - dokonano aktualizacji webservice po integracji towarzystwa AXA z UNIQA

08.04.2021

 1. InterRisk - usprawniono kalkulację klienta o jego nazwisko rodowe, dodatkowo do InterRisk przekazywana jest informacja o podanym przebiegu pojazdu z oferty komunikacyjnej

 2. Usprawniono funkcjonalność wypowiedzeń - daty polisy są automatycznie nanoszone do wydruku polisy

17.03.2021

 1. Wprowadzono funkcjonalność generowania wypowiedzeń w programie Insly - dzięki zaledwie kilku kliknięciom użytkownicy Insly mają możliwość wygenerowania wydruku wypowiedzenia dla zarejestrowanej polisy.

Dowiedz się więcej w tym artykule

15.03.2021

 1. Rozwiązano problem znikającego pojazdu z kolumny Eurotax - namierzono i rozwiązano przyczynę problemu

 2. Usprawniono kalkulację ubezpieczenia leasingu w towarzystwie UNIQA

09.03.2021

 1. Kod promocyjny Generali - składki Generali w związku z dniem kobiet są obliczane wraz z kodem promocyjnym (każdorazowa kalkulacja w Generali) w dniach 08.03.2021-10.03.2021

 2. Udrożniono obliczanie składek AutoCasco w PZU - poprawiono wydruk polisy PZU w przypadku wystawienia polisy AutoCasco w wariancie serwisowym

26.02.2021

 1. Usprawniono pobieranie dokumentu polisowego w Allianz - poprawka ta rozwiązała problem losowych braków dokumentu polisowego po wystawieniu polisy w towarzystwie Allianz

 2. Usprawniono funkcjonalność przypomnień SMS - udrożniono połączenie z dostawcą funkcjonalności SMS oraz poprawiono logikę wysyłania SMS do twoich klientów. Problemy z tą funkcjonalnością nie powinny już więcej się pojawić

25.02.2021

 1. Zaktualizowano zniżkę w PZU "ZNIŻKA PAKIETOWA / AUTO + DOM" - od tej pory zniżka ta ma wartości "Tak/Nie", co ułatwi pracę przy chęci nadania wspomnianej zniżki. Przy wyborze "Tak" zniżka będzie naliczona w kalkulacji dla danego klienta. Należy pamiętać, że PZU nie w każdym przypadku może nadać konkretną zniżkę.

17.02.2021

 1. Usprawniono kalkulację leasingów w Warta/HDI - od tej pory dla tego Towarzystwa nie powinny występować problemy przy kalkulacji składek dla leasingów.

15.02.2021

 1. Usprawniono polisowanie w Allianz - poprawiono proces wystawiania polisy AutoCasco, użytkownik jest przekierowywany na nowy adres - dedykowaną stronę Allianz.

 2. Rozwiązano problem z brakami wydruków polis w Allianz - udrożniono połączenie z TU Allianz, dzięki czemu nie pojawią się już problemy przy pobieraniu wydruków polis.

11.02.2021

 1. Usprawniono opisy pakietów Allianz - usprawniono opisy pakietów AutoCasco.

10.02.2021

 1. Usprawniono funkcjonalność SMS - wiadomości nie będą wysyłane
  w przypadku, gdy klient w Insly ma uzupełniony sam prefix (np. +48) numeru telefonu.

 2. Poprawiono stronę resetowania hasła - od tej pory strona nie będzie się wyświetlać w niektórych przypadkach po angielsku, będzie ona całkowicie po polsku.

08.02.2021

 1. Poprawiono zapis danych dostępowych do Towarzystw - w przypadku, gdy wystąpi problem, użytkownik zobaczy jasny komunikat o potrzebie ponowienia operacji.

 2. Usprawniono połączenie z webservice Inbank (funkcjonalność 12 rat w Insly).

03.02.2021

 1. Usprawniono zniżkę "Zniżka pakietowa / AUTO + DOM" w Towarzystwie PZU
  w kalkulatorze komunikacyjnym - w tym polu w liście rozwijalnej dodano wartości "Tak/Nie". Po wybraniu opcji "Tak" do PZU przesyłana jest informacja
  o chęci nadania zniżki pakietowej w/w.

 2. Poprawiono generowanie dokumentów w Towarzystwie Euroins

01.02.2021

 1. Usunięto pola w danych dostępowych związane ze starym webservice Towarzystwa Wiener - w tej chwili jesteśmy w pełni połączeni z nowym webservice WieNet.

20.01.2021

 1. Usprawniono proces obliczania składki miesięcznej (InBank) - najaktualniejsza oferta 12 rat zostanie przedstawiona dla klienta obok składki rocznej lub płatnej w dwóch ratach.

18.01.2021

 1. Poprawiono link do oferty przekierowujący na portal Towarzystwa w Link4
  - od tej chwili nie będą występować problemy w trakcie przejścia do oferty
  z programu Insly. na portal Link4.

15.01.2021

 1. Wprowadzono filtr na kanał sprzedaży przy liście użytkowników oraz paginację na stronie listy użytkowników - od tej pory wyszukiwanie użytkowników
  w programie stało się znacznie prostsze i szybsze, paginacja poprawiła szybkość ładowania listy użytkowników.

13.01.2021

 1. Pole data stworzenia oferty od tej pory nie jest edytowalna - nie będzie to powodować pomyłek związanych z wybraniem początku ochrony ubezpieczeniowej przy tworzeniu oferty komunikacyjnej.

 2. Wprowadzono poprawkę dotyczącą ubezpieczenia bagażu przy AutoCasco
  w InterRisk - od tej chwili ubezpieczenie bagażu przy obliczeniu składek dla AutoCasco działa prawidłowo.

04.01.2021

 1. Wprowadzono walidację na pola z numerem VIN i numerem rejestracyjnym na ofercie komunikacyjnej w kalkulatorze - niedozwolone jest wprowadzenie spacji oraz znaków specjalnych, długość pola "numer VIN" to maksymalnie 17 znaków.

 2. Uproszczono wprowadzanie polis do twojego CRM - od tej chwili po ręcznym wprowadzaniu polisy do systemu CRM Insly, karta polisy automatycznie posiada status wystawiona, co uprościło ścieżkę wprowadzania polis.

31.12.2020

 1. Wprowadzenie zniżki kartowej w PZU w kalkulatorze komunikacyjnym
  - użytkownicy posiadający PZU w swoim kalkulatorze komunikacyjnym mają możliwość wprowadzenia zniżki kartowej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?