Co nowego w Insly?

Lista najnowszych aktualizacji programu Insly

Zaktualizowano ponad tydzień temu

08.02.2024

 1. Wprowadzono zmiany w zakresie kopiowania ofert i przypisywania skopiowanej oferty w ramach struktury.

24.01.2024

 1. Rozwiązano problem z widocznością raportów w historii wygenerowanych raportów.

 2. Rozwiązano problem z zaznaczaniem preferowanego sposobu kontaktu podczas dodawania nowej polisy i klienta.

23.01.2024

 1. Rozwiązano problem z generowaniem raportu zarejestrowanych polis dla użytkownika nieposiadającego uprawnień administratora.

22.01.2024

 1. Zaktualizowano logo w TU Balcia.

 2. Rozwiązano problem z przenoszeniem numeru telefonu osoby kontaktowej z nowego narzędzia do CRM.

 3. Zaktualizowano opcje dodatkowe (zniżki, pakiety) w Towarzystwie Link4 na ofercie komunikacyjnej.

 4. Rozwiązano problem z przesyłaniem informacji o NNW w You Can Drive.

10.01.2024

 1. Rozwiązano problem z wystawianiem polisy w Allianz.

14.12.2023

 1. Rozwiązano problem z widocznością polis podczas generowania "Raportu zarejestrowanych polis".

 2. Poprawiono działanie sekcji "Umowy/Pełnomocnictwa" na karcie klienta.

 3. Wprowadzono możliwość dodania dokumentów na etapie rejestracji polisy w CRM:

11.12.2023

 1. Dodano nowe rodzaje produktów w CRM zgodnie z nowym narzędziem (Turystyka, OC Graniczne, Moto Assistance).

27.11.2023

 1. Dodano możliwość sortowania po dacie wystawienia i składce polisy
  oraz wprowadzono paginację powyżej 50 rekordów w rozliczeniach gotówkowych.

 2. Wprowadzono zmianę podczas dodawania nowego klienta - dane klienta pisane wyłącznie z dużej litery.

 3. Dodano nowe pola na etapie wystawiania polisy w TU Trasti jeśli ubezpieczenie zawiera ryzyko "Casco" bądź "Szkło.

22.11.2023

 1. Rozwiązano problem z przesyłaniem danych z nowego narzędzia do CRM dla klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

 2. Dodano nowy rodzaj dokumentu dla Euroins w sekcji "Narzędzia --> Dokumenty".

21.11.2023

 1. Dodano możliwość edycji klienta na przedmiocie ubezpieczenia.

20.11.2023

 1. Zaktualizowano opcje dodatkowe na ofercie komunikacyjnej dla PZU.

 2. Poprawiono kwestię przesyłania kodów pocztowych podczas kalkulacji dla TU Compensa.

 3. Zaktualizowano oświadczenia oraz zgody na etapie polisowania w TU Wiener.

 4. Zaktualizowano informacje przesyłane do TU podczas wystawiania polis w PZU.

 5. Zaktualizowano logo TUW TUZ.

 6. Rozwiązano problem z usuwaniem klienta i projektów w lejku sprzedażowym.

15.11.2023

 1. Poprawiono kwestię wydajności działania systemu w zakładce "Polisy".

13.11.2023

 1. Wprowadzono komunikat podczas dodawania rozliczenia gotówkowego o tym samym numerze.

09.11.2023

 1. Poprawiono problem wydajnościowy związany z wyszukiwaniem rozliczeń gotówkowych po numerze polisy w zakładce "Rozliczenia gotówkowe".

08.11.2023

 1. Poprawiono widoczność przedmiotów ubezpieczeń na polisie dla użytkowników.

07.11.2023

 1. Poprawiono wydruk dla oferty "Inne produkty.

 2. Poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie "Składka" na raporcie odnowień.

 3. Poprawiono problem wydajnościowy z przechodzeniem na zakładkę "Rozliczenia gotówkowe".

 4. Zaktualizowano szablony SMS oraz e-mail.

03.11.2023

 1. Rozwiązano problem z widocznością prowizji w raporcie sprzedażowym.

26.10.2023

 1. Zwiększono ilość dni w polu "Na ile dni przed datą końca polisy ma zostać wysłane powiadomienie SMS?" w szablonach e-mail oraz SMS dla typu wiadomości "Odnowienie".

25.10.2023

 1. Rozwiązano problem z brakiem widoczności filtrów w roli "Sprzedawca"
  oraz "Wystawiający polisę" w raportach sprzedażowych dla użytkowników z rolą administratora programu.

 2. Dodano nowe parametry (numer polisy, nazwa TU, nazwa kasjera) dla dowodu wpłaty.

24.10.2023

 1. Rozwiązano problem ze zduplikowanymi przedmiotami ubezpieczenia.

19.10.2023

 1. Dodano możliwość wykonania pliku eksportu z rozliczeniem gotówkowym przed jego akceptacją.

18.10.2023

 1. Poprawiono kwestię widoczności i generowania raportów dla użytkowników.

 2. Dodano nowy raport dla rozliczeń gotówkowych.

 3. Zwiększono ilość generowanych rekordów podczas tworzenia raportów.

17.10.2023

 1. Zmieniono domyślny typ płatności na przelew podczas dodawania płatności
  w zakładce "Raportowanie do TU/Rozliczenia".

 2. Rozwiązano problem z widocznością kasjera podczas dodawania płatności.

06.10.2023

 1. Zwiększono ilość importowanych polis PDF za jednym razem z 20 do 50.

04.10.2023

 1. Rozwiązano problem związany z wyszukiwaniem wielu polis podczas importu prowizji.

 2. Poprawiono kwestię podwójnego numeru domu wyświetlanego w adresie klienta.

 3. Rozwiązano problem związany z przyciskiem "Odnowienie".

 4. Rozwiązano problem ze scalaniem tego samego klienta.

28.09.2023

 1. Poprawiono kwestię rejestracji przedmiotu podczas ręcznego wprowadzania polisy
  do CRM dla produktu "Ubezpieczenia flot".

25.09.2023

 1. Dodano nowe filtry przy rozliczeniach gotówkowych: numer polisy, numer dowodu wpłaty, klient oraz płatnik.

21.09.2023

 1. Rozwiązano problem z wysyłką parametru dotyczącego nazwy produktu ubezpieczeniowego podczas wysyłki powiadomień SMS.

20.09.2023

 1. Dodano nowe filtry w zakładce "Płatności".

18.09.2023

 1. Dodano nowe komunikaty błędów podczas importu PDF, w przypadku kiedy dane nie zostaną zaczytane.

 2. Dodano możliwość importu polis z PDF dla TU Wefox (komunikacja) i Generali Agro (komunikacja, floty).

 3. Dodano informacje pod polisą o rozliczeniu gotówkowym, w zakładce "Harmonogram płatności".

14.09.2023

 1. Wprowadzono możliwość uzupełnienia numeru polisy oraz nazwy TU podczas dodawania płatności poza polisą, w zakładce "Płatności".

 2. Poprawiono błędnie zaczytane adresy na karcie klientów, dodanych poprzez import PDF.

13.09.2023

 1. Rozwiązano problem z wyświetlaniem danych w filtrach na rozliczeniu gotówkowym oraz dodano możliwość filtrowania na liście rozliczeń gotówkowych po więcej niż jednym statusie rozliczenia.

12.09.2023

 1. Wdrożono nową funkcjonalność dotyczącą udostępniania faktur rozliczeniowych
  oraz załączników do rozliczeń prowizyjnych.

 2. Zmieniono nazwy oraz kolejność filtrów w zakładce "Klienci".

 3. Zaktualizowano widoczność zniżek/zwyżek w TU Warta na ofercie komunikacyjnej.

28.08.2023

 1. Poprawiono przesyłanie danych dotyczących numeru telefonu komórkowego klienta poprzez API.

24.08.2023

 1. Rozwiązano problem z nieprawidłową metodą płatności wysyłaną podczas wystawiania polisy w TU Allianz.

17.08.2023

 1. Rozwiązano problem z widocznością danych klienta kiedy jest wprowadzona dodatkowa rola opiekuna klienta.

09.08.2023

 1. Rozwiązano problem z przenoszeniem wystawianych polis z nowego narzędzia
  do CRM.

07.08.2023

 1. Zaktualizowano zgody i oświadczenia na wystawianych polisach w TU Wiener.

20.07.2023

 1. Rozwiązano problem z błędnym zaczytywaniem nazwy produktu podczas wysyłki powiadomień SMS.

 2. Dodano dodatkowe pola na ofercie dla TU Compensa, jeśli rodzaj klienta to "Firma".

18.07.2023

 1. Wprowadzono możliwość usuwania raportu kasowego w rozliczeniach gotówkowych dla osób podległych według struktury.

17.07.2023

 1. Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail.

14.07.2023

 1. Zaktualizowano opcje dodatkowe w TU Uniqa.

13.07.2023

 1. Rozwiązano problem z zapisywaniem polis w CRM wystawionych poprzez nowy kalkulator.

30.06.2023

 1. Zaktualizowano typy płatności na polisie.


 2. Rozwiązano problem braku widocznych płatności na liście w zakładce "Płatności".

 3. Dodano nowe ryzyka w Generali i Proama na ofercie komunikacyjnej.

26.06.2023

 1. Poprawiono możliwość tworzenia rozliczeń gotówkowych według uprawnień użytkowników.

22.06.2023

 1. Dodano nowe filtry w rozliczeniach gotówkowych, takie jak: "kanał sprzedaży", "status" oraz "dłużnik".

16.06.2023

 1. Wprowadzono możliwość wyeksportowania listy polis dla każdego użytkownika
  w zakładce "Polisy".

15.06.2023

 1. Dodano filtr dotyczący sposobu płatności w zakładce "Polisy":

13.06.2023

 1. Poprawiono wyświetlanie adresów klientów w zakładce "Klienci".

12.06.2023

 1. Rozwiązano problem z tworzeniem dowodów wpłat po zmianie sposobu płatności.

 2. Rozwiązano problem z wyświetlaniem danych użytkowników między kanałami sprzedaży.

05.06.2023

 1. Rozwiązano problem z anulowanymi dowodami wpłaty pojawiającymi się na rozliczeniach gotówkowych.

 2. Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail.

 3. Poprawiono wyświetlanie polis po odnowieniu na karcie polisy.

01.06.2023

 1. Rozwiązano problemy związane z rozliczaniem płatności gotówkowych.

 2. Poprawiono wyświetlanie polis do odnowienia na liście polis.

29.05.2023

 1. Rozwiązano problem z przypisywaniem klientów do kanałów sprzedaży.

10.05.2023

 1. Zaktualizowano nazwy dotyczące lejka sprzedażowego.

28.04.2023

 1. Dodano nowy wariant Assistance w Agro Ubezpieczenia.

 2. Poprawiono wyświetlanie statusów polis.

24.04.2023

 1. Rozwiązano problem podczas generowania raportów sprzedażowych.

 2. Zaktualizowano nazwy Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 3. Poprawiono wyświetlanie składek na karcie polisy.

19.04.2023

 1. Zaktualizowano informacje przesyłane do Allianz w zakresie Assistance oraz NNW.

12.04.2023

 1. Rozwiązano problem z wyłączaniem widoczności TU w CRM.

 2. Włączono synchronizację przesyłania danych klientów między systemami.

11.04.2023

 1. Rozwiązano problem z nieprawidłową datą startu podczas tworzenia odnowienia polisy.

 2. Zaktualizowano ustawienia dotyczące zarządzania dowodami wpłat.

 3. Wprowadzono możliwość wykonania kalkulacji w 2 ratach w Towarzystwie Balcia.

06.04.2023

 1. Wdrożono nową funkcjonalność dotyczącą rozliczania płatności gotówkowych.

23.03.2023

 1. Rozwiązano problem związany z wymuszaniem hasła przy pierwszym logowaniu.

21.02.2023

 1. Dodano przycisk umożliwiający szybkie przejście do nowego systemu.

14.02.2023

 1. Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - TUW TUW.

 2. Dodano możliwość polisowania w Insly w TU Compensa.

13.02.2023

 1. Rozwiązano problem pojawiający się podczas kalkulacji w Allianz.

09.02.2023

 1. Rozwiązano problem z zapisywaniem uprawnień do TU w danych dostępowych użytkownika.

 2. Zaktualizowano zakres AC dla TU Compensa na ofercie komunikacyjnej.

02.02.2023

 1. Ujednolicono parametry w szablonach SMS dotyczące odnowień oraz zbliżającej
  się płatności.

 2. Rozwiązano problem osobą tworzącą ofertę oraz wystawiającą polisę
  po skopiowaniu oferty przez innego użytkownika.

31.01.2023

 1. Rozwiązano problem błędnego statusu polisy, jeśli polisa jest anulowana.

30.01.2023

 1. Dodano przycisk umożliwiający pobranie pliku polisy w zakładce "Dokumenty",
  w przypadku, gdy dokument nie wygeneruje się poprawnie.

23.01.2023

 1. Zmieniono wygląd karty użytkownika w ustawieniach systemu.

12.01.2023

 1. Dodano dostępność statycznych dokumentów po wystawieniu polisy Wefox w Insly.

10.01.2022

 1. Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień SMS do klientów.

27.12.2022

 1. Dodano możliwość wyboru daty z kalendarza w filtrach.

20.12.2022

 1. Wgrano nową wersję funkcjonalności importu polisy z pliku PDF.

15.12.2022

 1. Rozwiązano problem z widocznością płci na karcie klienta.

 2. Rozwiązano problem filtrowania polis po typie sprzedaży w zakładce "Polisy".

13.12.2022

 1. Dodano możliwość wyszukania polis podczas importu prowizji.

01.12.2022

 1. Zaktualizowano pola opcji dodatkowych dla TU Warta na ofercie komunikacyjnej.

 2. Zaktualizowano pola opcji dodatkowych dla TU Generali na ofercie komunikacyjnej.

 3. Dodano nowe TU w sekcji Towarzystwa Ubezpieczeń w ustawieniach systemu.

29.11.2022

 1. Poprawiono status polisy dla polis odnowionych.

 2. Zmieniono widok ryzyk dodatkowych NNW oraz Assistance
  na ofercie komunikacyjnej.

 3. Dodano filtr "Typ polisy" sekcji "Polisy".

 4. Zablokowano możliwość tworzenia oferty oraz wystawiania polisy w przypadku gdy numer rejestracyjny pojazdu wpisany jest jako "BRAK" na ofercie komunikacyjnej.

23.11.2022

 1. Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail pod adres UDW.

 2. Dodano nowe parametry do szablonu powiadomień e-mail dla zbliżającej
  się płatności raty - "Numer polisy" oraz "Kwota przyszłej płatności".

14.11.2022

 1. Dodano nowy wariant w opcjach dodatkowych na ofercie komunikacyjnej
  dla PZU - "Opony".

 2. Zaktualizowano dane wysyłane do TU podczas tworzenia oferty w wefox.

 3. Dodano nowe warianty w opcjach dodatkowych na ofercie komunikacyjnej
  dla Link4 - "OC - ochrona zniżek" oraz "OC+AC - ochrona zniżek".

04.11.2022

 1. Rozwiązano problem dodawania kwot zawierających przecinek podczas wprowadzania polisy do CRM.

 2. Dodano nowy filtr w zakładce "Polisy" - "Osoba wprowadzająca polisę".

 3. Dodano możliwość wyszukania i powiązania poprzedniej polisy podczas rejestracji odnowienia.

 4. Dodano dwa nowe filtry w zakładce "Obsługa zadłużenia".

03.11.2022

 1. Zaktualizowano pola dotyczące danych dostępowych dla TU oraz użytkownika
  w Towarzystwach Ergo Hestia oraz Warta.

 2. Zaktualizowano zgody wyświetlane na drugim kroku wystawiania polisy
  dla TU Accredited oraz wefox.

 3. Zaktualizowano dokumentację techniczną dla Proama.

02.11.2022

 1. Rozwiązano problem z rejestracją polisy odnowieniowej w CRM,
  w przypadku kiedy poprzednia polisa została wystawiona z oferty.

26.10.2022

 1. Rozwiązano problem z wyszukiwaniem i ładowaniem danych pojazdu podczas dodawania polisy.

 2. Rozwiązano problem z wyświetlaniem nieprawidłowej wartości przedmiotu ubezpieczenia dla polisy życiowej.

21.10.2022

 1. Wdrożono szereg aktualizacji usprawniających funkcjonalność APK.

20.10.2022

 1. Rozwiązano problem z wyświetlaniem kolumn w sekcji "Odnowienia"
  w Panelu Głównym.

 2. Zmieniono wyświetlanie informacji o nieopłaconej składce na karcie polisy.

19.10.2022

 1. Towarzystwo Accredited dostępne w kalkulatorze.

17.10.2022

 1. Zaktualizowano dane dotyczące Link4 na ofercie komunikacyjnej.

12.10.2022

 1. Towarzystwo Compensa dostępne w kalkulatorze.

11.10.2022

 1. Rozwiązano problem ze zgodą na kontakt elektroniczny podczas wystawiania polis w Towarzystwie wefox.

10.10.2022

 1. Usprawniono import polis z PDF.

 2. Zaktualizowano wysyłanie powiadomień SMS dla określonego statusu polis.

04.10.2022

 1. Rozwiązano problem z zaczytywaniem preferowanego sposobu kontaktu
  na karcie klienta po imporcie polisy z PDF.

28.09.2022

 1. Zaktualizowano dane wysyłane do Link4 podczas wyboru wariantu "Szyby"
  na ofercie komunikacyjnej.

27.09.2022

 1. Wprowadzono możliwość filtrowania polis po numerze telefonu klienta
  w zakładce "Polisy" oraz przechodzenia na kartę klienta bezpośrednio z sekcji "Klienci" oraz "Polisy".

 2. Wprowadzono możliwość wyświetlania dodatkowych informacji dla polis
  w zakładce "Polisy".

 3. Usprawniono import prowizji - w przypadku kiedy wystąpi różnica między plikiem prowizyjnym, a Insly - pojawi się komunikat o zastąpieniu składki nową kwotą z pliku.

 4. Dodano dwa nowe produkty w Balcia na ofercie komunikacyjnej - "Szyby"
  oraz "Zielona Karta".

 5. Rozwiązano problem wyświetlania numeru telefonu stacjonarnego
  jako komórkowego w zakładkach "Klienci" i "Polisy".

 6. Dodano pole "Metoda płatności" na ofercie komunikacyjnej w wefox.

26.09.2022

 1. Wprowadzono możliwość scalania klientów dla wszystkich użytkowników
  w programie.

 2. Zaktualizowano nazwę dla Agro Ubezpieczenia w opcjach dodatkowych
  na ofercie komunikacyjnej.

21.09.2022

 1. Dodano możliwość autoryzacji poprzez SMS podczas wystawiania polisy
  w wefox.

 2. Dodano informację o rekalkulacji składki na etapie wystawiania polisy,
  jeśli składka ulegnie zmianie.

13.09.2022

 1. Zaktualizowano informacje o Assistance w PZU.

 2. Poprawiono kwestię dodawania skanu wypowiedzenia w zakładce "Dokumenty" dla Towarzystwa Euroins.

 3. Rozwiązano problem z widocznością zadań w kalendarzu dla oddziałów i grup.

10.08.2022

 1. Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień SMS dla polis o statusach: anulowana, nieodnowiona, nieodnawialny.

09.08.2022

 1. Usprawniono funkcjonalność wyszukiwania po dowolnym polu w zakładce "Klienci".

05.08.2022

 1. Rozwiązano problem z generowaniem raportów.

02.08.2022

 1. Zaktualizowano przesyłanie danych w zakresie Autocasco w Towarzystwie Link4.

 2. Rozwiązano problem pojawiający się podczas zapisywania danych dostępowych użytkownika.

29.07.2022

 1. Dodano możliwość wpisania adresu na drugim kroku wystawiania polisy dla osoby ubezpieczającej jeśli jest ona inna niż osoba ubezpieczona (Balcia, wefox).

 2. Rozwiązano problem wysyłania powiadomień e-mail do klientów.

 3. Rozwiązano problem podczas wystawiania polis w Towarzystwie Balcia.

20.07.2022

 1. Poprawiono błędne wyświetlanie statusów zakończonych polis.

11.07.2022

 1. Zaktualizowano warianty Autocasco w Towarzystwie Generali.

01.07.2022

 1. Rozwiązano problem wysyłania błędnego numeru telefonu podczas tworzenia oferty w Towarzystwie Wefox.

29.06.2022

 1. Wprowadzono możliwość zmiany kanału sprzedaży na karcie klienta.

27.06.2022

 1. Wprowadzono zmianę sposobu dodawania młodego kierowcy na ofercie.

21.06.2022

 1. Rozwiązano problem przypisywania klienta do kanału sprzedaży podczas dodawania polisy w dwóch krokach.

20.06.2022

 1. Wprowadzono możliwość kalkulacji AC w Towarzystwie Trasti.

14.06.2022

 1. Rozwiązano problem częściowego przenoszenia danych na portal po kliknięciu
  w "Link do oferty" dla Towarzystwa TUW TUZ.

13.06.2022

 1. Poprawiono nazwę wariantu z "Mini Casco" na "Sieć naprawcza"
  w Towarzystwie TUW TUZ.

31.05.2022

 1. Wprowadzono nowe pola w "Danych dostępowych dla OFWCA"
  w Towarzystwie PZU.

25.05.2022

 1. Rozwiązano problem zaczytywania zniżek dla Towarzystwa TUW TUZ.

23.05.2022

 1. Dodano pola danych kontaktowych klienta na kroku wystawiania polisy w wefox.

19.05.2022

 1. Rozwiązano problem z polem "Rodzaj pojazdu z dowodu rejestracyjnego"
  w przypadku posiadania Towarzystwa Balcia.

17.05.2022

 1. Towarzystwo wefox dostępne w kalkulatorze.

16.05.2022

 1. Dodano pola "Typ sprzedaży" oraz "Kanał sprzedaży" w uproszczonej wersji rejestrowania polisy.

 2. Poprawiono wysyłanie parametrów w szablonach e-mail.

12.05.2022

 1. Wprowadzono zmiany ulepszające funkcjonalność odnowień.

02.05.2022

 1. Wprowadzono możliwość importu polis z PDF.

29.04.2022

 1. Wprowadzono możliwość polisowania poprzez Insly dla Towarzystwa Trasti.

28.04.2022

 1. Dodano linki przekierowujące bezpośrednio do pobrania aktualnych dokumentów dla Towarzystw Balcia i Euroins w zakładce "Narzędzia"
  --> "Dokumenty".

21.04.2022

 1. Dodano stałe produkty oraz przedmioty ubezpieczenia dla każdej agencji
  w programie.

 2. Zaktualizowano widoczność (kolejność) Towarzystw Ubezpieczeniowych
  w danych dostępowych dla agencji oraz użytkownika.

14.04.2022

 1. Wprowadzono przycisk "Edytuj ofertę", który umożliwia edycję oferty na drugim kroku wystawiania polisy.

 2. Wprowadzono możliwość wyboru metody płatności dla Towarzystwa Euroins
  na ofercie w sekcji "Euroins opcje dodatkowe":

04.04.2022

 1. Towarzystwo Trasti dostępne w kalkulatorze.

31.03.2022

 1. Zaktualizowano dane dotyczące kanału sprzedaży na karcie użytkownika.

23.03.2022

 1. Zaktualizowano przesyłane informacje dotyczące wystawiania polis
  w TUW TUZ.

15.03.2022

 1. Zaktualizowano przesyłane informacje o zniżkach w Link4.

11.03.2022

 1. Zaktualizowano dane dla Towarzystwa TUW Pocztowe - wgrano nowe logo
  oraz zmieniono nazwę na Agro Ubezpieczenia.

07.03.2022

 1. Usprawniono proces wystawiania polis w PZU oraz Wiener.

18.02.2022

 1. Wgrano nowe logo dla Ergo Hestii Lite.

10.02.2022

 1. Wprowadzono nowe pole "Region importu", dla samochodów pochodzących
  z importu.

08.02.2022

 1. Zaktualizowano dane wysyłane do Uniqa związane z wiekiem najstarszego dziecka właściciela pojazdu.

 2. Usprawniono wyświetlanie informacji pod składką odnośnie ryzyk
  w Towarzystwie Euroins.

01.02.2022

 1. Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - TUW Pocztowe.

27.01.2022

 1. Wprowadzono połączenie bazy klientów z bazą CEIDG, dzięki czemu istnieje możliwość wyszukania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
  z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

18.01.2022

 1. Wprowadzono zmianę, aby ustawienia przypomnień były domyślnie zaznaczone na "Tak", co pozwala na wyświetlanie większej ilości informacji
  w kalendarzu.

 2. Usprawniono pobieranie informacji o zakresie Assistance w Towarzystwie PZU.

 3. Rozwiązano problem braku przesyłania pełnych danych pojazdu podczas wyszukiwania przedmiotu ubezpieczenia przy rejestracji nowej polisy.

13.01.2022

 1. Usprawniono pobieranie informacji poprzez API w zakresie kanałów sprzedaży.

10.01.2022

 1. Zaktualizowano nazwa Towarzystw Ubezpieczeniowych z "Concordia"
  na "Generali Agro" oraz "HDI Asekuracja" na "HDI".

17.12.2021

 1. Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API w zakresie daty wystawienia polisy.

16.12.2021

 1. Wdrożono nowy kalendarz, przez co zmienił się również wygląd Panelu Głównego:

08.12.2021

 1. Usprawniono przesyłanie danych odnośnie nazwiska rodowego oraz wprowadzono możliwość dodania zwyżki w Towarzystwie Euroins.

 2. Wprowadzono walidację, która blokuje możliwość wystawienia kilku polis
  z jednej oferty po kilkukrotnym kliknięciu przycisku "Wystaw polisę".

15.11.2021

 1. Dodano nową metodę do API - nowa metoda zwracająca listę polis w danym przedziale czasowym.

08.11.2021

 1. Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API - pobranie informacji
  o konkretnej polisie zawsze zwróci informacje o produkcie na polisie.

03.11.2021

 1. Usprawniono sposób generowania adresów na polisie.

21.10.2021

 1. Wprowadzono możliwość wyboru płatności gotówkowej w Towarzystwie Balcia.

20.10.2021

 1. Usunięto konieczność wpisywania wartości pojazdu w przypadku zakresu AC
  w Towarzystwach Warta/HDI oraz Wiener.

 2. Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości testowej w szablonach SMS.

13.10.2021

 1. Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API - pobranie informacji
  o konkretnej polisie zawsze zwróci aktualny harmonogram płatności na polisie.

12.10.2021

 1. Rozwiązano problem tworzenia przedmiotów ubezpieczenia poprzez interfejs API - karta przedmiotu jest widoczna pod polisą w sekcji "Zakres".

04.10.2021

 1. Rozwiązano problem błędnej daty okresu ubezpieczenia pojawiającej się
  na dokumencie polisy w Towarzystwie Euroins.

01.10.2021

 1. Rozwiązano problem z pojawiającym się komunikatem "Brak adresu zamieszkania ubezpieczającego" w Towarzystwie Allianz podczas wystawiania polisy.

30.09.2021

 1. Zaktualizowano nazwę towarzystwa Wiener w danych dostępowych na karcie użytkownika.

16.09.2021

 1. Wprowadzono pole "Data zakupu pojazdu" dla Towarzystwa Warta (w przypadku kiedy data pierwszej rejestracji pojazdu jest poniżej 60 dni).

15.09.2021

 1. Usprawniono opcję "Wyłącz Zarządzanie Ofertami" - od tej pory sekcja ukrywa wszystkie miejsca związane z ofertami.

14.09.2021

 1. Rozwiązano problem braku zliczania liczby wprowadzonych zgód klienta
  na karcie klienta.

 2. Usprawniono opis pakietów w kalkulatorze komunikacyjnym przy Towarzystwie TUW TUZ.

09.09.2021

 1. Rozwiązano problem z datą przy aktualizacji rat poprzez API.

 2. Zaktualizowano nazwę Towarzystwa Wiener w w kalkulatorze komunikacyjnym
  w sekcji HISTORIA OC oraz HISTORIA AC.

19.08.2021

 1. PZU inspekcja pojazdu - podczas wystawiania polisy pole "Oględziny Pojazdu" domyślnie ustawione z wartością "Tak" dla kalkulacji OC+AC.

12.08.2021

 1. Wprowadzono kalkulację Generali NNW dziecko do kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych.

21.07.2021

 1. Usprawniono kalkulację dla roli "Kierowca" w formularzu oferty komunikacyjnej - pola adresu nie powodują problemów w kalkulacji.

16.07.2021

 1. Usunięcie ryzyka dodatkowego holowanie w Towarzystwie Link4 - jest to zmiana po aktualizacji serwisu Link4.

08.07.2021

 1. Usprawniono generowanie PDF polisy w Euroins - od tej chwili nie powinny
  już występować problemy w generowaniu wydruku PDF polisy w Towarzystwie Euroins.

06.07.2021

 1. Ryzyko kradzież w Wiener - od tej chwili ryzyko "Kradzież" w Towarzystwie Wiener jest ustawione na "Tak" w przypadku otworzenia sekcji "Wiener opcje dodatkowe".

28.06.2021

 1. Usprawniono kalkulację w połączeniu z nowym systemem Warta/HDI - usprawniono:

  1. Gwarantowana Suma Ubezpieczenia - dla AutoCasco w pakiecie Komfort
   jest zawsze uwzględniona przy kalkulacji.

  2. kalkulację dla młodego kierowcy - jeżeli dodano do kalkulacji drugą osobę
   w roli kierowca i jest ona poniżej 25 roku życia lub posiada prawo jazdy mniej niż 3 lata, do Warta/HDI otrzymuję informację o kalkulacji z młodym kierowcą automatycznie.

21.06.2021

 1. Wprowadzono mechanizm zapobiegający duplikowaniu polis podczas wprowadzania polis do CRM - od tej chwili nie będzie można wprowadzić polisy
  z takim samym numerem, który istnieje już w programie - pod warunkiem,
  że jej data startu pokrywa się z datą polisy wprowadzonej już w programie.

 2. Dodano nowe pole panelu szkody "Dzień rozliczenia" - od tej chwili pole to jest widoczne na panelu głównym, wprowadzono również możliwość filtrowania szkód według wskazanej daty.

 3. Poprawiono polisy bez daty końca - od tej chwili ilość rat na polisie tego typu jest zliczana automatycznie.

09.06.2021

 1. Dodano nowe metody do naszego API - wprowadzono możliwość edycji, dodawania oraz usuwania rat na harmonogramie płatności poprzez API (Application Programming Interface).

26.05.2021

 1. Dodano nową opcję przy Towarzystwie Wiener - Kradzież.
  Produkt ten dostępny jest przy ubezpieczeniu AutoCasco.

19.05.2021

 1. Poprawiono generowanie dokumentów w Towarzystwie Euroins.

18.05.2021

 1. Usprawniono kalkulację Towarzystwa TUW TUZ - naniesiono wymagane przez Towarzystwo poprawki przy kalkulacji jednoosobowej działalności gospodarczej.

 2. Usprawniono kalkulację Towarzystwa Proama - naniesiono wymagane przez Towarzystwo poprawki przy kalkulacji składki AutoCasco.

17.05.2021

 1. Usprawniono kalkulację leasingu w TU ALLIANZ.

14.05.2021

 1. Rozwiązano problem statusów polis. Statusy jakie mogą wystąpić to:
  - wystawiona – polisa która została wystawiona, ale jej okres obowiązywania jeszcze się nie rozpoczął,

  - ważna – polisa która została wystawiona, jej okres obowiązywania właśnie trwa,

  - zakończona – polisa, której okres obowiązywania już się zakończył,

  - anulowana – polisa która została oznaczona jako anulowana,

  - zapisana – polisa, która nie została wystawiona (oznaczona jako wystawiona
  w programie).

04.05.2021

 1. Wdrożono 2 dodatkowe zgody klienta w TU Ergo Hestia, MTU, YouCanDrive
  na kroku z polisowaniem - wymagane usprawnienia Ergo Hestii.

26.04.2021

 1. Usprawniono wyszukiwanie klienta na ofercie komunikacyjnej.
  Od tej chwili w wynikach wyszukiwania pojawią się informacje o:
  - Nazwa klienta,
  - PESEL/REGON,
  - Adres klienta.
  Pozwoli to szybciej wyszukać klienta.

13.04.2021

 1. Rozwiązano problem widoczności płatności w kanałach sprzedaży.

12.04.2021

 1. Integracja AXA z UNIQĄ - dokonano aktualizacji Web Service po integracji Towarzystwa AXA z UNIQA.

08.04.2021

 1. InterRisk - usprawniono kalkulację klienta o jego nazwisko rodowe, dodatkowo do InterRisk przekazywana jest informacja o podanym przebiegu pojazdu z oferty komunikacyjnej.

 2. Usprawniono funkcjonalność wypowiedzeń - daty polisy są automatycznie nanoszone do wydruku polisy.

17.03.2021

 1. Wprowadzono funkcjonalność generowania wypowiedzeń w programie Insly - dzięki zaledwie kilku kliknięciom użytkownicy Insly mają możliwość wygenerowania wydruku wypowiedzenia dla zarejestrowanej polisy.

15.03.2021

 1. Rozwiązano problem znikającego pojazdu z kolumny Eurotax - namierzono
  i rozwiązano przyczynę problemu.

 2. Usprawniono kalkulację ubezpieczenia leasingu w Towarzystwie UNIQA .

09.03.2021

 1. Kod promocyjny Generali - składki Generali w związku z Dniem Kobiet
  są obliczane wraz z kodem promocyjnym (każdorazowa kalkulacja w Generali)
  w dniach 08.03.2021-10.03.2021.

 2. Udrożniono obliczanie składek AutoCasco w PZU - poprawiono wydruk polisy PZU w przypadku wystawienia polisy AutoCasco w wariancie serwisowym.

26.02.2021

 1. Usprawniono pobieranie dokumentu polisowego w Allianz - poprawka
  ta rozwiązała problem losowych braków dokumentu polisowego po wystawieniu polisy w Towarzystwie Allianz.

 2. Usprawniono funkcjonalność przypomnień SMS - udrożniono połączenie
  z dostawcą funkcjonalności SMS oraz poprawiono logikę wysyłania SMS
  do klientów.

25.02.2021

 1. Zaktualizowano zniżkę w PZU "ZNIŻKA PAKIETOWA / AUTO + DOM" -
  od tej pory zniżka ta ma wartości "Tak/Nie", co ułatwi pracę przy chęci nadania wspomnianej zniżki. Przy wyborze "Tak" zniżka będzie naliczona w kalkulacji
  dla danego klienta. Należy pamiętać, że PZU nie w każdym przypadku może nadać konkretną zniżkę.

17.02.2021

 1. Usprawniono kalkulację leasingów w Warta/HDI - od tej pory dla tego Towarzystwa nie powinny występować problemy przy kalkulacji składek
  dla leasingów.

15.02.2021

 1. Usprawniono polisowanie w Allianz - poprawiono proces wystawiania polisy AutoCasco, użytkownik jest przekierowywany na nowy adres - dedykowaną stronę Allianz.

 2. Rozwiązano problem z brakami wydruków polis w Allianz - udrożniono połączenie z TU Allianz, dzięki czemu nie pojawią się już problemy przy pobieraniu wydruków polis.

11.02.2021

 1. Usprawniono opisy pakietów Allianz - usprawniono opisy pakietów AutoCasco.

10.02.2021

 1. Usprawniono funkcjonalność SMS - wiadomości nie będą wysyłane
  w przypadku, gdy klient w Insly ma uzupełniony sam prefix (np. +48) numeru telefonu.

 2. Poprawiono stronę resetowania hasła - od tej pory strona nie będzie się wyświetlać w niektórych przypadkach po angielsku, będzie ona całkowicie
  po polsku.

08.02.2021

 1. Poprawiono zapis danych dostępowych do Towarzystw - w przypadku,
  gdy wystąpi problem, użytkownik zobaczy jasny komunikat o potrzebie ponowienia operacji.

 2. Usprawniono połączenie z Web Service Inbank (funkcjonalność 12 rat w Insly).

03.02.2021

 1. Usprawniono zniżkę "Zniżka pakietowa / AUTO + DOM" w Towarzystwie PZU
  w kalkulatorze komunikacyjnym - w tym polu w liście rozwijalnej dodano wartości "Tak/Nie". Po wybraniu opcji "Tak" do PZU przesyłana jest informacja
  o chęci nadania zniżki pakietowej w/w.

 2. Poprawiono generowanie dokumentów w Towarzystwie Euroins.

01.02.2021

 1. Usunięto pola w danych dostępowych związane ze starym Web Service Towarzystwa Wiener - w tej chwili jesteśmy w pełni połączeni z nowym Web Service WieNet.

20.01.2021

 1. Usprawniono proces obliczania składki miesięcznej (InBank) - najbardziej aktualna oferta 12 rat zostanie przedstawiona dla klienta obok składki rocznej
  lub płatnej w dwóch ratach.

18.01.2021

 1. Poprawiono link do oferty przekierowujący na portal Towarzystwa w Link4 -
  od tej chwili nie będą występować problemy w trakcie przejścia do oferty
  z programu Insly na portal Link4.

15.01.2021

 1. Wprowadzono filtr na kanał sprzedaży przy liście użytkowników oraz paginację na stronie listy użytkowników - od tej pory wyszukiwanie użytkowników
  w programie stało się znacznie prostsze i szybsze, paginacja poprawiła szybkość ładowania listy użytkowników.

13.01.2021

 1. Pole data stworzenia oferty od tej pory nie jest edytowalna - nie będzie to powodować pomyłek związanych z wybraniem początku ochrony ubezpieczeniowej przy tworzeniu oferty komunikacyjnej.

 2. Wprowadzono poprawkę dotyczącą ubezpieczenia bagażu przy AutoCasco
  w InterRisk - od tej chwili ubezpieczenie bagażu przy obliczeniu składek dla AutoCasco działa prawidłowo.

04.01.2021

 1. Wprowadzono walidację na pola z numerem VIN i numerem rejestracyjnym na ofercie komunikacyjnej w kalkulatorze - niedozwolone jest wprowadzenie spacji oraz znaków specjalnych, długość pola "numer VIN" to maksymalnie 17 znaków.

 2. Uproszczono wprowadzanie polis do twojego CRM - od tej chwili po ręcznym wprowadzaniu polisy do systemu CRM Insly, karta polisy automatycznie posiada status wystawiona, co uprościło ścieżkę wprowadzania polis.

31.12.2020

 1. Wprowadzono zniżkę kartową w PZU w kalkulatorze komunikacyjnym - użytkownicy posiadający PZU w swoim kalkulatorze komunikacyjnym mają możliwość wprowadzenia zniżki kartowej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?