Wszystkie kolekcje
Zarządzanie klientami
Wyszukiwanie klienta z bazy CEIDG
Wyszukiwanie klienta z bazy CEIDG

W jaki sposób wyszukać klienta z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly zostało wprowadzone połączenie bazy klientów z bazą CEIDG.

Podczas tworzenia oferty komunikacyjnej, wprowadzania nowego klienta do bazy bądź rejestrowania polisy do CRM, istnieje możliwość wyszukania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

Wyszukiwanie podczas tworzenia oferty komunikacyjnej

Aby zaciągnąć dane z bazy w sekcji "Klient", należy w pierwszej kolejności wybrać pole oznaczające osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Po jego zaznaczeniu pojawi się okno po prawej stronie, w które należy wpisać NIP
lub REGON klienta, którego chcemy wyszukać i kliknąć ikonę lupy bądź przycisk "Enter".
Dane po wyszukaniu zostaną automatycznie podstawione.

W kolejnej sekcji "Osoby - Właściciel" należy również zaznaczyć pole z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a następnie w polu wyszukiwania wpisać NIP lub REGON i kliknąć ikonę lupy lub przycisk "Enter".
Dane po wyszukaniu zostaną automatycznie podstawione.

Wyszukiwanie podczas tworzenia klienta

Podczas dodawania klienta do bazy w widoku uproszczonym bądź w widoku szczegółowym trzeba wybrać pole z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a następnie w polu wyszukiwania po prawej stronie wprowadzić
NIP lub REGON i zatwierdzić klikając w ikonę lupy lub przycisk "Enter".
Dane po wyszukaniu zostaną automatycznie podstawione.

Wyszukiwanie podczas rejestrowania polisy

W trakcie rejestrowania polisy w widoku uproszczonym bądź szczegółowym należy zaznaczyć pole z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a następnie
w polu wyszukiwania po prawej stronie wprowadzić NIP lub REGON i zatwierdzić klikając w ikonę lupy lub przycisk "Enter".

Dane po wyszukaniu zostaną automatycznie podstawione.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?