Ogólnie sekcja informacji o polisach zawiera przegląd różnych informacji. Rzućmy okiem na każdy wiersz i to, co tu prezentujemy.

Klient - dodając nową polisę, możesz wstawić klienta, który już jest w bazie danych, lub wstawić informacje o nowym.

Zakres ubezpieczenia - pokazuje produkt wybrany podczas tworzenia polisy.

Uwaga: znaczenie "Zakres" w sekcji informacji o polisie oraz w kroku "Zakres" podczas tworzenia polis jest inne!

Przedmiot ubezpieczenia - ta informacja pokazuje wybrany pojazd lub inny przedmiot, który został ustawiony w sekcji "Zakres" podczas dodawania nowej polisy. Dla pojazdu pokazane są "marka i model" oraz "numer rejestracyjny".

Informacje o polisie

Typ polisy – przy tworzeniu polis dostępne są 4 opcje : zwykła polisa, polisa kompleksowa, polisa flotowa, zewnętrzna.

Towarzystwo ubezpieczeń - pokazuje konkretnego ubezpieczyciela, który został wybrany dla tej polisy, która została wybrana spośród wszystkich dodanych ubezpieczycieli z sekcji "Informacje o polisie" podczas tworzenia polisy.

Numer polisy – można nadać gdy wystawiasz polisę po jej utworzeniu.

Data początku i końca – daty początku i końca polisy wybieramy przy ekranie tworzenia polisy.

Status - Istnieje kilka różnych opcji statusu dla polis w różnych stanach.

Po pierwsze, gdy utworzysz polisę, ale jeszcze jej nie wydałeś, status zostanie "Zapisany".

Po wydaniu zasady stan zmieni się na "Wystawiony".

Gdy zdecydujesz się anulować polisę, status zmieni się na "Anulowany", a także pojawią się 2 nowe pola, pokazujące datę anulowania i wstawiony powód anulowania.

Sprzedaż - Zarówno "Typ sprzedaży", jak i "Kanał sprzedażowy" można wybrać z sekcji "Sprzedaż" podczas tworzenia polisy. W "Ustawienia polis" w zarządzaniu systemem istnieje możliwość wyboru wyświetlania listy standardowej lub niestandardowej list rodzajów sprzedaży.

Wybierając "listę niestandardową", otrzymasz kolejną opcję na liście "Ustawienia polis", w której możesz wstawić niestandardowe typy sprzedaży.

Podczas tworzenia polis, w sekcji "Sprzedaż" możesz także wybrać "Kanał sprzedaży". Na liście przedstawione są wszystkie dodane możliwości (można je dodać w „Ustawieniach systemu" >  "Zarządzanie sprzedażą" > "Kanały sprzedaży").

Poprzednia polisa – status odnowienia można zmienić po kliknięcu „Odnowienie” w pasku zadań polisy.

Jeżeli chcesz zmienić potrzebne informacje o polisie kliknij przycisk „Edytuj”(zielony ołówek) w sekcji „Informacje o polisie”.

Będziesz mógł zmienić ważne informacje o polisie, takie jak – klient, typ polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe, data początku i końca polisy, czy kanał sprzedaży.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?