Wszystkie kolekcje
Polisy
Przegląd informacji ogólnych o polisie
Przegląd informacji ogólnych o polisie

Co zawiera karta polisy?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Karta polisy zawiera wszystkie wprowadzone informacje o polisie.

Aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia polisy kliknij tutaj.

W zakładce "Widok główny" znajdziemy ogólne informacje między innymi o kliencie, Towarzystwie, w którym została zawarta polisa, składce, płatnościach czy prowizjach.

Kolejna zakładka "Zakres" zawiera informacje o produkcie oraz przedmiocie.

Aby dowiedzieć się jak dodać produkt kliknij tutaj/ przedmiot kliknij tutaj.

W zakładce "Harmonogram płatności" znajduję się informacja o wielkości składki oraz ratach.

Ważne! Harmonogram płatności w Insly zawsze dzieli składkę na równe raty.

W zakładce "Dokumenty" istnieje możliwość załączenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz skanów.

WAŻNE!
Trzeba pamiętać, że dodanie dokumentów w Insly nie spowoduje dodania ich w Towarzystwie. Wyjątkiem jest Towarzystwo Euroins.

Rodzaje dokumentów na polisie można edytować. W tym celu należy przejść do zakładki "Rodzaje dokumentów: Polisa" w "Ustawieniach systemu". Następnie kliknąć w "+", nadać nazwę oraz wybrać produkty, dla których ma widnieć.

Do polisy istnieje możliwość dodania szkody.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób dodać roszczenia kliknij tutaj.

Po zarejestrowaniu na karcie "Szkody" widoczne będą wszystkie roszczenia powiązane z daną polisą.

Ostatnią zakładką jest "CRM", w której można zarządzać zadaniami związanymi z polisą. Aby dodać nowe zadanie należy kliknąć w "+".

W prawym górnym rogu na karcie polisy znajdują się również kafelki dzięki, którym możliwe jest zarządzanie polisą.

"Oznacz jako anulowaną" - polisa zostaje oznaczona jako anulowana. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

"Kopiuj" - karta polisy zostaje skopiowana i polisa zostaje oznaczona jako niewystawiona.

"Usuń" - usuwa polisę z Insly bez możliwości przywrócenia.

"Odnowienie" - pozwala stworzyć ofertę odnowieniową. Aby dowiedzieć się jak odnowić polisę kliknij tutaj.

"Dokument wypowiedzenia" - pozwala wygenerować dokument wypowiedzenia, gotowy do wydruku. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

"Zablokuj polisę" - blokuje wskazaną polisę, istnieje możliwość odblokowania polisy.

"Eksport zakresu" - eksportuje dane zakresu polisy do pliku Excel.

Jeśli nie widzisz, którejś z zakładek lub kafelków, a chciałbyś mieć do nich dostęp skontaktuj się z administratorem programu w celu włączenia potrzebnych funkcjonalności (np. szkód czy dokumentów).

EDYCJA POLISY

W celu zmiany potrzebnych informacji o polisie należy kliknąć w ikonę zielonego ołówka „Edytuj polisę” w sekcji „Informacje o polisie”.

Po przejściu do okna edycji istnieje możliwość zmiany ważnych informacji o polisie, takich jak – klient, typ polisy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, data początku i końca polisy, czy kanał sprzedaży.

Zmiana osoby wystawiającej polisę

Istnieje również możliwość wybrania dowolnej osoby jako wystawcę polisy.

Jednak ten użytkownik musi najpierw zostać dodany do systemu Insly.

Aby zmienić osobę wystawiającą polisę, należy przejść na kartę polisy, a następnie w sekcji "Osoby oraz podział prowizji" kliknąć w zielony ołówek w celu edycji.

Teraz można wybrać nowego wystawcę polisy z rozwijanego menu oraz jeśli to konieczne zmienić informacje o prowizji i kliknąć "Zapisz".

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?