Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjePolisy
Manualna rejestracja polisy
Manualna rejestracja polisy

Jak zarejestrować polisę w Insly?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość wprowadzenia do programu polisy, która nie była zawarta
za jego pośrednictwem, a użytkownik chce mieć możliwość np. pamiętania o jej wznowieniu i przypomnieniu się w odpowiednim czasie klientowi.

W celu rejestracji nowej polisy, należy kliknąć na panelu głównym w plus szybkiego dodawania, a następnie "Dodaj polisę" lub otworzyć zakładkę "Polisy" i podobnie kliknąć "Dodaj polisę".


Do wyboru są dwa sposoby rejestracji polisy - rejestracja skrócona oraz szczegółowa.


Formularz otwiera się domyślnie na rejestracji skróconej.
W tym widoku można dodać wszystkie wymagane informacje o polisie, produkcie, harmonogramie płatności oraz kliencie.

Aby dodać bardziej szczegółowe informacje podczas wprowadzania polis, można przejść do "rejestracji szczegółowej", klikając w niżej zaznaczony przycisk:Wprowadzanie polisy - rejestracja skrócona

W rejestracji skróconej dodawanie polisy odbywa się w 2 krokach.

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, polisie, produkcie, składce, określić ilość rat do harmonogramu płatności, osobę wystawiającą, "kanał sprzedaży", w którym ma być widoczna polisa (by dowiedzieć się jak dodać kanały kliknij tutaj), a także załączyć dokument polisy (oryginał/skan).

W sekcji "Klient" istnieje możliwość wprowadzenia nowego klienta lub wybrania wcześniej utworzonego.


W kroku 2 można wybrać zakres ubezpieczenia, określić prowizję oraz dane ubezpieczonego przedmiotu.
Istnieje możliwość edycji tych danych w zakładce "Zakres", po dodaniu polisy.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk "Dodaj" znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Otworzy się karta polisy, na której istnieje możliwość edycji. Aby dowiedzieć się jak edytować polisę kliknij tutaj.

Wprowadzanie polisy - rejestracja szczegółowa

W rejestracji szczegółowej dodawanie polisy odbywa się w 5 krokach.

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, a następnie kliknąć dalej.

Istnieje możliwość wprowadzenia nowego klienta lub wybrania wcześniej utworzonego.


W kroku 2 trzeba dodać informacje o polisie, a następnie kliknąć dalej.

W tej sekcji między innymi należy określić numer polisy, towarzystwo, w którym została zawarta, datę startu polisy czy typ polisy (aby dowiedzieć się jakie są rodzaje polis kliknij tutaj).

Istnieje także możliwość określenia osoby wystawiającej oraz "kanału sprzedaży",
w którym ma być widoczna polisa.

W tym kroku można również załączyć dokument polisy (oryginał/skan).


W kroku 3 należy określić zakres ubezpieczenia oraz prowizję.

Do wyboru pojawią się w liście rozwijalnej wszystkie dodane wcześniej produkty.

Aby dowiedzieć się jak dodać produkty kliknij tutaj.

Zależnie od wyboru konkretnego produktu pojawią się pola do uzupełnienia. Między innymi informacje o zakresie ubezpieczenia, czy przedmiocie (które wcześniej zostały przydzielone do produktu).

Aby dowiedzieć się jak dodać przedmioty kliknij tutaj.

Po dodaniu polisy istnieje możliwość dodania kolejnych produktów lub ich edycji (możliwość dodania kolejnych produktów istnieje tylko w przypadku dodawania polisy
w rejestracji szczegółowej).


Krok 4 to określenie składki za polisę.

Należy wpisać wysokość składki, walutę, ilość rat oraz wygenerować harmonogram płatności. Po dodaniu polisy istnieje możliwość edycji wysokości składki, ilości rat
oraz wygenerowania nowego harmonogramu.

W 5 kroku należy określić prowizje.

Można je wprowadzić ręcznie lub przypisać na stałe określony % prowizji dla konkretnych towarzystw/produktów. Aby dowiedzieć się jak to zrobić kliknij tutaj.

Po kliknięciu "Dodaj" otworzy się karta polisy ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej danymi, a w zakładce "Dokumenty" załączony ewentualny plik polisy. Jeśli dane zostały wprowadzone nieprawidłowo, można je w każdej chwili edytować klikając w "ołówek"
przy odpowiedniej sekcji.


UWAGA!

Jeśli istnieje polisa o takim samym numerze i takich samych datach, system nie pozwoli powielić polisy i wyświetli komunikat, że taka polisa już widnieje.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?